Aktualności


Konkurs grantowy pt. “Mikrobiota w zdrowiu i chorobie 2019 r.”

Uprzejmie informujemy o możliwości złożenia projektu naukowego w ramach konkursu grantowego pt.: “MIKROBIOTA W ZDROWIU I CHOROBIE 2019 r.” Wartość grantu w konkursie: 25 000 EUR. Organizatorem konkursu jest BIOCODEX MICROBIOTA FOUNDATION.   Zgłoszenia przyjmowane są w wersji elektronicznej na formularzu konkursowym do dnia 25.10.2019 r. Ogłoszenie wyników konkursu: 31.12.2019 r. Więcej informacji: https://www.biocodexmicrobiotafoundation.com/national-call-projects/poland

Rekrutacja 2019/2020

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z terminarzem https://szkoladoktorska.cm-uj.krakow.pl/cm/uploads/2019/06/Terminarz.docx od 19 sierpnia do 4 września br. trwa przyjmowanie dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji. Dokumenty można złożyć: -osobiście w biurze Szkoły, pokój nr. 33  poniedziałek – piątek: 9.00-14.00 lub  – wysyłając na adres: Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum ul. św. Anny 12, pok. 33 31-008 Kraków            

Powołania na dyrektorów i członków rad czterech szkół doktorskich UJ

20 lutego w auli Collegium Novum UJ uroczyście wręczono powołania na dyrektorów i członków rad czterech szkół doktorskich UJ, w tym Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu.Wielkość fontu
Kontrast