Lista zatwierdzonych tematów badawczych

Lista tematów badawczych zatwierdzonych do realizacji w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu na rok akademicki 2019/2020 w następujących dyscyplinach:

 •  nauki medyczne:
 1. Dr hab. Błyszczuk Przemysław – „Badanie mechanizmów zwłóknienia w mysim modelu zapalenia mięśnia sercowego
 2. Prof. dr hab. Brzozowski Tomasz – „Molekularny mechanizm działania nowych pochodnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych uwalniających siarkowodór (HշS) w obrębie błony śluzowej przewodu pokarmowego
 3. Dr hab. Brzychczy-Włoch Monika – „Badania nad epitopami immunogennych białek wybranych drobnoustrojów patogennych o potencjale aplikacyjnym”  
 4. Prof. dr hab. Cechnicki Andrzej – „Rola syndromu negatywnego w przebiegu schizofrenii
 5. Prof. dr hab. Chłopicki Stefan – „Badanie mechanizmów regulacyjnych czynności śródbłonka naczyniowego zależnych od endogennej i egzogennej witaminy K
 6. Dr hab. Chmielarczyk Agnieszka – „Karbapenemooporne szczepy z rodzaju Acientobacter jako wyzwanie w terapii zakażeń ogólnoustrojowych – analiza z uwzględnieniem epidemiologii, lekooporności i wirulencji” 
 7. Prof. dr hab. Czarnecka Danuta – „Zaburzenia poznawcze u pacjentów poddanych zabiegowi ablacji migotania przedsionków – ocena z wykorzystaniem testów neuropsychologicznych oraz badania resting-state fMRI
 8. Dr hab. Drożdż Dorota, prof. UJ – „Ocena funkcji nerek i czynników ryzyka uszkodzenia nerek u dzieci po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych
 9. Dr hab. Fornal Maria – „Badanie wpływu zawartości kwasów tłuszczowych w błonie erytrocytów na zdolność transportu tlenu u pacjentów z zespołem metabolicznym, z wykorzystaniem spektroskopii ramanowskiej
 10. Dr hab. Gosiewski Tomasz – „Ocena i porównanie mikrobiomu jelita grubego u dzieci z celiakią przestrzegających oraz nieprzestrzegających diety, w kontekście ich stanu klinicznego
 11. Prof. dr hab. Guzik Tomasz – „Nowe podejście do leczenia miażdżycy w chorobie niedokrwiennej serca poprzez hamowanie interakcji neuroimmunologicznych
 12. Prof. dr hab. Heczko Piotr – „Badania in vitro i in vivo nad działaniem iminocukrów jako inhibitorów tworzenia biofilmu przez różne bakterie chorobotwórcze dla człowieka
 13. Dr hab. Huras Hubert, prof. UJ – „Rola wybranych czynników etiologicznych w indukcji porodu przedwczesnego
 14. Prof. dr hab. Jach Robert – „Porównanie oraz odległe skutki zastosowania poszczególnych metod leczenia ciąży pozamacicznej
 15. Dr hab. Jurkowska Halina – „Badania dotyczące desulfuracyjnych przemian L-cysteiny w ludzkich liniach komórkowych: pierwotnych melanocytach oraz w komórkach melanomy
 16. Dr hab. Kenig Jakub – „Ocena częstości występowania powikłań pooperacyjnych oraz ich znaczenia rokowniczego w krótko- i długoterminowej śmiertelności w grupie chorych powyżej 65 roku życia operowanych w zakresie jamy brzusznej
 17. Dr hab. Klimkowicz-Mrowiec Aleksandra – „Częstość występowania zaburzeń funkcji poznawczych i nastroju po udarze mózgu. Ocena wpływu zaburzeń neuropsychiatrycznych na rokowanie długoterminowe
 18. Dr hab. Konduracka Ewa, prof. UJ – „Ocena stężenia kalcydiolu i kalcytriolu u chorych poddawanych zabiegom operacyjnym w krążeniu pozaustrojowym – prospektywne badanie kohortowe
 19. Dr hab. Kopeć Grzegorz, prof. UJ – „Znaczenie testu 6-minutowego marszu w identyfikacji osób zagrożonych wystąpieniem chorób sercowo-naczyniowych w grupie młodych osób aktywnych zawodowo
 20. Dr hab. Krzanowska Katarzyna, prof. UJ – „Ocena przydatności zastosowania nowych biomarkerów do wczesnego wykrywania uszkodzenia nerki przeszczepionej oraz czynników rokowniczych dla długoletniego przeżycia funkcji przeszczepu
 21. Dr hab. Kwiecień Sławomir – „Mechanizmy ochronnego działania kurkuminy w doświadczalnym modelu zapalenia jelita grubego
 22. Dr hab. Loster Jolanta – „Ocena współwystępowania wad zgryzu i zaburzeń czynnościowych układu ruchu narządu żucia
 23. Dr hab. Ludwin Artur, prof. UJ – „Profilaktyczna histeroskopowa metroplastyka u kobiet z macicą przegrodzoną
 24. Dr hab. Maga Paweł – „Angiogeneza w niedokrwiennym zespole stopy cukrzycowej u pacjentów po rewaskularyzacji wewnątrznaczyniowej
 25. Prof. dr hab. Majka Marcin – „Określenie mechanizmu oddziaływania pomiędzy macierzystymi komórkami mezenchymalnymi a neuronami GABAergicznymi w badaniach in vitro
 26. Dr hab. Major Piotr, prof. UJ – „Wpływ chirurgicznego leczenia otyłości na procesy przedwczesnego starzenia się u osób z otyłością olbrzymią
 27. Prof. dr hab. Marcinkiewicz Janusz – „Wpływ diuretyków i leków złożonych (diuretyk + ACEI) na aktywność immunologiczną mysich makrofagów
 28. Prof. dr hab. Mastalerz Lucyna – „Wpływ aspiryny na fenotyp oraz cechy funkcjonalne grupy 2 wrodzonych komórek limfoidalnych krwi i plwociny u pacjentów z chorobą dróg oddechowych zaostrzonej przez aspirynę
 29. Dr hab. Mikołajczyk Tomasz P. – „Neuromodulacja systemu immunologicznego w remodelingu mięśnia sercowego w przewlekłym nadciśnieniu tętniczym
 30. Dr hab. Natorska Joanna – „Rola metaloproteinaz (MMP) w rozwoju i progresji stenozy aortalnej
 31. Dr hab. Owczarek Danuta, prof. UJ – „Rola dysfunkcji śródbłonka naczyń w nieswoistych zapaleniach jelit
 32. Prof. dr hab. Pera Joanna – „Analiza funkcji śródbłonka i wybranych markerów stanu zapalnego u pacjentów z adrenoleukodystrofią
 33. Dr hab. Pędziwiatr Michał, prof. UJ – „Odległe wyniki operacji bariatrycznych – badania wieloośrodkowe
 34. Dr hab. Pilecki Maciej – „Związek czynników psychospołecznych ze stanem bariery krew mózg oraz bariery jelitowej w powiązaniu z dynamiką przebiegu ostrego epizodu psychotycznego u nastolatków i młodych dorosłych
 35. Dr hab. Rubiś Paweł – „Dynamika włóknienia serca w kardiomiopati przerostowej
 36. Prof. dr hab. Rutkowski Krzysztof – „Wpływ czynników psychicznych i somatycznych na podatność na hipnozę stosowaną w leczeniu bólu
 37. Prof. dr hab. Siedlar Maciej – „Badanie interakcji pomiędzy śródbłonkiem a komórkami monocytarnymi w modelu przepływu mikrokapilarnego
 38. Dr hab. Siwek Marcin – „Wpływ zaburzeń chronobiologicznych i metabolicznych na obraz kliniczny i skuteczność leczenia psychotropowego fibromiaglii
 39. Prof. dr hab. Słowik Agnieszka – „Badanie zależności pomiędzy strategią leczenia, stylem życia i postrzeganiem choroby a kontrolą glikemii i rozwojem powikłań neurologicznych cukrzycy typu pierwszego
 40. Dr hab. Soja Jerzy, prof. UJ – „Wpływ leczenia omalizumabem na przebudowę dróg oddechowych (remodeling) w ciężkiej astmie oskrzelowej
 41. Prof. dr hab. Strus Magdalena – „Rola bakterii jelitowych uwalniających witaminę K2-MK7 w procesie karcynogenezy jelita grubego
 42. Dr hab. Szczerbińska Katarzyna, prof. UJ – „Wpływ leków na występowanie upadków u osób starszych
 43. Dr hab. Szopa Magdalena – „Cukrzyca a ciąża – analiza czynników warunkujących jej wystąpienie i wyrównanie metaboliczne
 44. Dr hab. Szura Mirosław, prof. UJ – „Rola biosygnałów w ocenie roli układu autonomicznego u pacjentów poddawanych leczeniu operacyjnemu z powodu kamicy pęcherzyka żółciowego
 45. Dr hab. Tatoń Grzegorz – „Badanie problemu nadwrażliwości elektromagnetycznej w społeczeństwie polskim na podstawie badań ankietowych
 46. Prof. dr hab. Wojas-Pelc Anna – „Wpływ czynników hormonalnych oraz środowiskowych na etiopatogenezę łysienia czołowego bliznowaciejącego
 47. Prof. dr hab. Wordliczek Jerzy – „Psychofizjologiczna charakterystyka oraz neuronalne korelaty anestezji i analgezji
 48. Dr hab. Woźniak Krzysztof – „Analiza relacji obliteracji szwów czaszkowych do wieku w polskiej populacji na podstawie ewaluacji danych z pośmiertnego badania TK (tomografii komputerowej)
 49. Dr hab. Wójkowska-Mach Jadwiga – „Powikłania po endoprotezoplastyce stawu biodrowego i kolanowego polskich pacjentów ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń – badanie populacyjne z wykorzystaniem zanonimizowanych zbiorczych danych sprawozdawczych Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ)
 50. Prof. dr hab. Wysocki Piotr J. – „Ocena wpływu przeciwnowotworowego leczenia o działaniu antyangiogennym na ryzyko rozwoju miażdżycy”

 

 • nauki farmaceutyczne:
 1. Prof. dr hab. Budziszewska Bogusława – “Poszukiwanie nowych strategii terapeutycznych udaru niedokrwiennego mózgu – ocena efektów ochronnych związku uwalniającego HշS
 2.  Prof. dr hab. Chłopicki Stefan – “Profilowanie działania leków na śródbłonek naczyniowy w modelach in vitro i in vivo
 3. Prof. dr hab. Ekiert Halina – “Różne typy kultur in vitro Perełkowca japońskiego jako model do badań nad produkcją antyoksydantów oraz potencjalne biotechnologiczne źródło ich pozyskiwania
 4. Dr hab. Handzlik Jadwiga, prof. UJ – „Nowe pochodne 1,3,5-triazyny w poszukiwaniu ligandów receptora serotoninowego 5-HT₆, skutecznych w terapii chorób neurodegeneracyjnych
 5. Dr hab. Kamiński Krzysztof, prof. UJ – „Nowi antagoniści receptora waniloidowego typu 1 (TRPV1) o szerokim spektrum aktywności przeciwdrgawkowej i przeciwbólowej w badaniach przedklinicznych
 6. Dr hab. Krzyściak Wirginia – „Allosteryczne modulatory układu laktoperoksydazowego jako obiecujące strategie kontroli chorobotwórczych biofilmów
 7. Prof. dr hab. Majka Marcin – „Określenie mechanizmu regeneracji uszkodzeń mózgu aktywowanego przez mezenchymalne komórki macierzyste w badaniach in vivo
 8. Dr hab. Młyniec Katarzyna, prof. UJ – „Interakcja cynkowego receptora GPR39 z układami monoaminergicznymi w odpowiedzi przeciwdepresyjnej
 9. Dr hab. Muszyńska Bożena, prof. UJ – „Biotechnologiczne metody otrzymywania fortyfikowanego mycelium modrzewnika lekarskiego w celu otrzymania preparatu skutecznego w profilaktyce chorób cywilizacyjnych
 10. Dr hab. Starek Małgorzata – „Ocena jakości wybranych leków z grupy NLPZ stosowanych w leczeniu weterynaryjnym
 11. Dr hab. Szopa Agnieszka – „Badania nad akumulacją wybranych grup biologicznie aktywnych metabolitów wtórnych w kulturach in vitro Akebia quinata (Houtt.) Decne (akebia pięciolistkowa)”   
 12. Dr hab. Więckowska Anna – „Synteza i badania farmakologiczne nowych ligandów wielofunkcyjnych o potencjalnym działaniu prokognitywnym
 13. Prof. dr hab. Wyska Elżbieta – „Badania nad farmakokinetyką i zależnością PK/PD nowych nieselektywnych inhibitorów fosfodiesteraz w modelach zwierzęcych chorób zapalnych i autoimmunologicznych
 14. Dr hab. Zagórska Agnieszka – „Synteza, właściwości fizykochemiczne i farmakologiczne pochodnych imidazolu o potencjalnej aktywności antagonistycznej wobec kanału TRPA1 oraz hamującej fosfodiesterazy PDE4/7

 

 • nauki o zdrowiu:
 1. Dr hab. Bonior Joanna, prof. UJ – „Ocena aktywności układu współczulnego oraz potencjału elektrycznego mięśni za pomocą urządzeń BIODEX oraz EMG podczas dwóch rodzajów terapii: terapii IASTM oraz elektrostymulacji TENS mięśni szczególnie obciążonych
 2. Prof. dr hab. Czerwiński Edward – „Wartość diagnostyczna pomiaru siły mięśniowej, gęstości mineralnej kości wraz z oceną struktury w ocenie ryzyka złamania osteoporotycznego
 3. Dr hab. Duplaga Mariusz, prof. UJ – „Przestrzeń cyfrowa jako środowisko wielowymiarowych oddziaływań zdrowotnych i realizacji interwencji zdrowia publicznego
 4. Dr hab. Gniadek Agnieszka, prof. UJ – „Występowanie w środowisku szpitala grzybów z rodzaju Aspergillus z poszukiwaniem rezerwuarów szczepów cytotoksycznych i azoloopornych
 5. Dr hab. Huras Hubert, prof. UJ – „Ocena wzorców aktywności mięśni ściany przednio-bocznej brzucha u kobiet
 6. Prof. dr hab. Jasieńska Grażyna – „Programowanie wczesnorozwojowe i aktywność fizyczna w życiu dorosłym a stężenia hormonów płciowych u kobiet: implikacje dla prewencji raka piersi
 7. Dr hab. Kawalec Paweł, prof. UJ – „Analiza wybranych aspektów refundacyjnych i klinicznych związanych z lekami biologicznymi w Polsce i w Europie
 8. Dr hab. Kowalska-Bobko Iwona – „Systemowe uwarunkowania Hospital-Based HTA (HB-HTA) – Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych w Polsce
 9. Dr hab. Krośniak Mirosław – „Badanie wpływu indywidualnych środków ochrony przed skażeniami i ochrony dróg oddechowych (ISOiODO) na wydolność organizmu personelu medycznego w różnych warunkach środowiskowych
 10. Dr hab. Mazur-Biały Agnieszka – „Nieaktywne dno miednicy charakterystyka mięśniowo-powięziowa problemu oraz ocena skuteczności wybranych technik fizjoterapeutycznych
 11. Prof. dr hab. Pająk Andrzej – „Biologiczne i środowiskowe determinanty chorób sercowo-naczyniowych i procesu starzenia się
 12. Dr hab. Sowada Christoph, prof. UJ – „Financing long-term care systems, particularly for optimized care transition
 13. Dr hab. Waligóra Marcin, prof. UJ – „Pacjent w centrum. Etyczne aspekty doboru punktów końcowych w badaniach klinicznych
 14. Dr hab. Wilk-Frańczuk Magdalena, prof. UJ – „Porównanie skuteczności różnych programów fizjoterapii w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowego w oparciu o analizę badania spirometrycznego

 

Doctorate for the future