Prezentacje

  • Spotkanie w dniu 20.01.2020 r. z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA)

         1. Program dla doktorantów i naukowców

         2. Programy wspierające proces umiędzynarodowienia polskich uczelni i jednostek naukowych 

 

 

Wielkość fontu
Kontrast