Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Termin obowiązywania 14.07.2019 r.- 13.07.2021 r.- ubezpieczeni studenci, doktoranci i pracownicy dydaktyczni Collegium Medicum UJ podczas zajęć dydaktycznych i praktyk zawodowych realizowanych zgodnie z programem studiów na terenie uczelni jak i poza nią.

Czas ochrony: Podczas zajęć dydaktycznych i praktyk zawodowych realizowanych zgodnie z programem studiów oraz w drodze “na i z” niezależnie od miejsca ich odbywania.

Certyfikat do Polisy NNW 14.07.2019 13.07.2020

 

Szkodę można zgłaszać elektronicznie poprzez stronę:
https://www.uniqa.pl/obsluga-i-kontakt/likwidacja-szkod/formularz-zdrowotny

Koszty leczenia w tym koszty leczenia poekspozycyjnego nie są ubezpieczone.

Zgodnie z zarządzeniem nr 18 Prorektora ds. Collegium Medicum z  22 listopada 2019 roku w sprawie: wprowadzenia procedury w sprawie postępowania w związku z wypadkami studentów
i doktorantów podczas zajęć organizowanych w uczelni, koszty postępowania poekspozycyjnego pokrywa Uczelnia.

Wielkość fontu
Kontrast