Dyrektor

prof. dr hab. Magdalena Strus
dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
szkola.doktorska@cm-uj.krakow.pl

Wielkość fontu
Kontrast