News


Zaproszenie do uczestnictwa w części jawnej oceny śródokresowej

Uprzejmie informujemy, iż  w dniu 31 sierpnia oraz 1, 2, 3 i 7 września 2021 roku, odbędą  się posiedzenia komisji do spraw oceny śródokresowej dla doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ. Poniższa informacja zawiera datę, godzinę rozpoczęcia oraz planowanego zakończenia egzaminu śródokresowego (w aplikacji MsTeams) oraz tytuł tematu badawczego. Uczestnictwo w […]

the 4th Scientific day of PhD Student (SDS)- 21st of June 2021, 3 p.m.

Doctoral School of Medical and Health Sciences INVITES YOU to take part in the 4th SCIENTIFIC DAY OF PhD STUDENT (SDS) SDS will be held on 21st of June 2021 at 3.00 p.m. on line by MsTeams* Speakers: at 3 p.m. RUTH WEITZBERG – PhD student at the Department of Health Systems Management, School of […]

Communication No. 6 regarding: start of the recruitment process for a PhD programme in medical sciences at the Doctoral School of Medical and Health Sciences under a special competitive procedure

The recruitment to an interdisciplinary PhD Programme in Medical and Health Sciences at the Doctoral School of Medical and Health Sciences, under a special competitive procedure, in English, for the purpose of recruiting a PhD student as part of the project “Effects of pharmacological modulation of cellular metabolism on myocarditis in a mouse model”. Communication […]

“DIGITALIZED! MASTERCLASS TITLE: APPLIED STUDIES ON COLLABORATIVE INFORMATION BEHAVIOUR IN A DIGITAL ENVIRONMENT”

    Dear PhD Students, We would like to invite you on a workshop: “DIGITALIZED! MASTERCLASS TITLE: APPLIED STUDIES ON COLLABORATIVE INFORMATION BEHAVIOUR IN A DIGITAL ENVIRONMENT” WITH DR HAB. REMIGIUSZ SAPA, PROF. UJ, JAGIELLONIAN UNIVERSITY, KRAKOW Meeting date:  1st Session – May 17, 3:00 pm – 6:45 pm, 2nd Session – May 19, 3:00 […]Doctorate for the future