School Council

Zarządzenie nr 115 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 października 2021 roku w sprawie: odwołania i powołania członków Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu oraz zmiany zarządzenia nr 19 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2019 roku w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu (z późn. zm.)

 Ordinance No. 19 by the Jagiellonian University Rector of 15 February 2019 establishing the Medical and Health Sciences Doctoral School Council

 dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ– the Chairman of the Council 
Wydział Nauk o Zdrowiu

Council Members:
prof. dr hab. Beata Kuśnierz-Cabala
Wydział Lekarski
dr hab. Aleksandra Gilis-Januszewska
Wydział Lekarski
dr hab. Krzysztof Kamiński, prof. UJ
Wydział Farmaceutyczny
prof. dr hab. Bożena Muszyńska
Wydział Farmaceutyczny
prof. dr hab. Kinga Sałat
Wydział Farmaceutyczny
prof. dr hab. Grażyna Jasieńska
Wydział Nauk o Zdrowiu
prof. dr hab. Marta Makara-Studzińska
Wydział Nauk o Zdrowiu
mgr Sabina Tim
Towarzystwo Doktorantów
lek. Michał Kania
Towarzystwo Doktorantów

Meeting with Council Members available under request, please contact to Doctoral School office.

Doctorate for the future