Rada Szkoły

RADA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ – przewodniczący Rady Szkoły
Wydział Nauk o Zdrowiu

prof. dr hab. Beata Kuśnierz-Cabala – przedstawicielka Rady Dyscypliny Nauki medyczne
Wydział Lekarski

dr hab. Irma Podolak, prof UJ – przedstawicielka Rady Dyscypliny Nauki farmaceutyczne
Wydział Farmaceutyczny

prof. dr hab. Grażyna Jasieńska – przedstawicielka Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu
Wydział Nauk o Zdrowiu

dr hab. Aleksandra Gilis-Januszewska, prof. UJ
Wydział Lekarski

prof. dr hab. Grażyna Bochenek
Wydział Lekarski

prof. dr hab. Bożena Muszyńska
Wydział Farmaceutyczny

prof. dr hab. Kinga Sałat
Wydział Farmaceutyczny

prof. dr hab. Marta Makara-Studzińska
Wydział Nauk o Zdrowiu

dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ
Wydział Nauk o Zdrowiu

dwóch przedstawicieli doktorantów wskazanych przez samorząd doktorantów:

mgr Natalia Segiet
Towarzystwo Doktorantów

mgr Urszula Bąk- Kuchejda
Towarzystwo Doktorantów

Zarządzenie nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie: powołania Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu na kadencję 2022–2026

Zarządzenie nr 115 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 października 2021 roku w sprawie: odwołania i powołania członków Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu oraz zmiany zarządzenia nr 19 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2019 roku w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu (z późn. zm.)

 Zarządzenie nr 19 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2019 roku w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Dyżury członków Rady Szkoły do uzgodnienia po wcześniejszym ustaleniu terminu oraz godziny z biurem Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu.

Doctorate for the future