Programy doktorskie

Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu oferuje kształcenie w Programach Doktorskich w dyscyplinie:

  • nauki medyczne,
  • nauki farmaceutyczne 
  • nauki o zdrowiu 

Program doktorski w dyscyplinie nauki medyczne

Kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ trwa 8 semestrów (4 lata)kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej oraz przygotowuje do uzyskania stopnia doktora w dziedzinie: nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauk medycznych. Kształcenie w Szkole Doktorskiej odbywa się w Programach Doktorskich na podstawie Programu Kształcenia oraz w oparciu o Indywidualny Plan Badawczy (IPB), składany do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia. Program kształcenia składa się z czterech bloków: kształcenie metodologiczne, kształcenie w zakresie dodatkowych kompetencji naukowych, kształcenie specjalistyczne w ramach poszczególnych programów doktorskich, kształcenie uzupełniające w zakresie zawodowym i kompetencji miękkich. W toku studiów realizowany jest program licznych kursów fakultatywnych. Do zaliczenia kształcenia w Szkole Doktorskiej wymagane jest odbycie praktyki zawodowej w wymiarze 60 godzin oraz odbycie stażu badawczego, co najmniej dwutygodniowego, prowadzonego w ośrodku zagranicznym.

Kierownik programu doktorskiego w dyscyplinie nauki medyczne-prof. dr hab. Grażyna Bochenek, grazyna.bochenek@uj.edu.pl

Program doktorski w dyscyplinie nauki farmaceutyczne

Kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ trwa 8 semestrów (4 lata) i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej oraz przygotowuje do uzyskania stopnia doktora w dziedzinie: nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauk farmaceutycznych. Kształcenie w Szkole Doktorskiej odbywa się w Programach Doktorskich na podstawie Programu Kształcenia oraz w oparciu o Indywidualny Plan Badawczy (IPB), składany do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia. Program kształcenia składa się z czterech bloków: kształcenie metodologiczne, kształcenie w zakresie dodatkowych kompetencji naukowych, kształcenie specjalistyczne w ramach poszczególnych programów doktorskich, kształcenie uzupełniające w zakresie zawodowym i kompetencji miękkich. W toku studiów realizowany jest program licznych kursów fakultatywnych. Do zaliczenia kształcenia w Szkole Doktorskiej wymagane jest odbycie praktyki zawodowej w wymiarze 60 godzin oraz odbycie stażu badawczego, co najmniej dwutygodniowego, prowadzonego w ośrodku zagranicznym.

Kierownik programu doktorskiego w dyscyplinie nauki farmaceutyczne – prof. dr hab. Kinga Sałat, kinga.salat@uj.edu.pl

Program doktorski w dyscyplinie nauki o zdrowiu

Kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ trwa 8 semestrów (4 lata) i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej oraz przygotowuje do uzyskania stopnia doktora w dziedzinie: nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauk o zdrowiu. Kształcenie w Szkole Doktorskiej odbywa się w Programach Doktorskich na podstawie Programu Kształcenia oraz w oparciu o Indywidualny Plan Badawczy (IPB), składany do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia. Program kształcenia składa się z czterech bloków: kształcenie metodologiczne, kształcenie w zakresie dodatkowych kompetencji naukowych, kształcenie specjalistyczne w ramach poszczególnych programów doktorskich, kształcenie uzupełniające w zakresie zawodowym i kompetencji miękkich. W toku studiów realizowany jest program licznych kursów fakultatywnych. Do zaliczenia kształcenia w Szkole Doktorskiej wymagane jest odbycie praktyki zawodowej w wymiarze 60 godzin oraz odbycie stażu badawczego, co najmniej dwutygodniowego, prowadzonego w ośrodku zagranicznym.

Kierownik programu doktorskiego w dyscyplinie nauki o zdrowiu-dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ, christoph.sowada@uj.edu.pl

Doctorate for the future