Sylabusy

Poniżej prezentowane sylabusy obowiązują dla cyklu dydaktycznego 2019/2020 oraz 2020/2021.

I rok

Zajęcia obowiązkowe dla  wszystkich trzech programów doktorskich; w dyscyplinie nauki medyczne, w dyscyplinie nauki o zdrowiu, w dyscyplinie nauki farmaceutyczne (w nawiasach umieszczono semestry, zgodne z programem kształcenia)

Metodologia badań naukowych stosowanych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu – część I (I)

Biblioteczne bazy danych sposoby oceny i weryfikacji publikacji oraz czasopism medycznych krajowych i zagranicznych (I)

Etycznoprawne aspekty prowadzenia badań biomedycznych z udziałem ludzi i zwierząt (I)

Medyczny język angielski (I,II)

Upowszechnianie wyników badań naukowych. Zasady pisania publikacji i metody ustnych prezentacji prezentacji. Ochrona własności intelektualnych – część I (II)

Zapoznanie z bieżącymi zasadami aplikowania i pozyskiwania środków na fin.projektów badawczych. Zapoznanie się ze sposobem zarzadzania i prowadzenia projektów badawczych krajowych i międzynarodowych (II)

Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania uczelnianych oraz poza uczelnaianych naukowych ośrodków badawczych (II)

Podstawy dydaktyki medycznej szkoły wyższej. Skuteczne metody nauczania w naukach medycznych, naukach farmaceutycznych i naukach o zdrowiu (II)

Metody komputerowego wspomagania analizy wyników prowadzonych badań (bazy danych). Biostatystyka część I. (II)

Indywidualne warsztaty z promotorem (I-VIII)

II rok

Zajęcia II roku podzielone są na dwie części: obowiązkowej i fakultatywnej. Część obowiązkowa odbywa się dla  wszystkich trzech programów doktorskich; w dyscyplinie nauki medyczne, w dyscyplinie nauki o zdrowiu, w dyscyplinie nauki farmaceutyczne. Część fakultatywna została podzielona na zajęcia fakultatywne wspólne dla trzech programów doktorskich oraz zajęcia fakultatywne podzielone na poszczególne programy doktorskie. Fakultety wybierane są przez doktorantów przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego  a  uruchomienie zajęć warunkowane jest deklaracją uczestnictwa min. 5 osób.

Część obowiązkowa:

Ochrona własności intelektualnych część II. Zasady patentowania

Anglojęzyczna prezentacja własnych wyników badań. Dyskusja.

Najważniejsze osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu na przestrzeni kilkunastu lat.

Praktyka zawodowa w zakresie dydaktyki medycznej – skuteczne metody nauczania w naukach medycznych

Indywidualne warsztaty z promotorem (I-VIII)

Cześć fakultatywna:

Zajęcia fakultatywne  wspólne dla  trzech programów doktorskich; w dyscyplinie nauki medyczne, w dyscyplinie nauki o zdrowiu, w dyscyplinie nauki farmaceutyczne (w nawiasach umieszczono semestry, zgodne z programem kształcenia, * oznacza przebieg fakultetu  w cyklu kształcenia 2019/2020)

Podstawy komunikacji interpersonalnej (III*)

Kurs drugiego języka nowożytnego-uzupełniony wkrótce (III-IV*)

Dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych, suplementów diety, wyrobów medycznych i kosmetyków (IV*)

Zajęcia fakultatywne  podzielone na programy doktorskie (w nawiasach umieszczono semestry, zgodne z programem kształcenia, * oznacza przebieg fakultetu  dostosowany do cyklu kształcenia 2019/2020)

 

Zajęcia fakultatywne dla programu doktorskiego w dyscyplinie nauki medyczne

Zajęcia fakultatywne dla programu doktorskiego w dyscyplinie nauki o zdrowiu
Zajęcia fakultatywne dla programu doktorskiego w dyscyplinie nauki farmaceutyczne
Metodologia II nauki medyczne (III*) Biostatystyka część II nauki o zdrowiu (III*) Metodologia II nauki farmaceutyczne (III*)

Biostatystyka część II nauki medyczne (III*)

Przeglądy systematyczne (IV*)

Nowoczesne metody obrazowania w naukach medycznych (IV*)

Krytyczny przeglad pismiennictwa (III*)

 

Nowoczesne metody obrazowania w naukach medycznych (IV*)

Biostatystyka – część II nauki farmaceutyczne (III*)

Nowoczesne metody chemii organicznej w badaniach nad nowymi lekami (III*)

Wybrane aspekty bezpieczeństwa  farmakoterapii terapia monitorowana, farmakogenetyka, metody in vitro w ocenie bezpieczeństwa leków (IV*)

Naturoterapia (III*)

Metodologia II nauki o zdrowiu (III-IV)

Techniki badawcze w biomedycynie (III-VI)

Leki biologiczne i biopodobne. Leki generyczne (III-IV)

Nauczanie komunikacji medycznej (III-VI)

Farmaceutyczne aspekty biotechnologii roślin i grzybów wielkoowocnikowych (III-VI)

 

III rok, IV rok

Zajęcia fakultatywne  wspólne dla  trzech programów doktorskich; w dyscyplinie nauki medyczne, w dyscyplinie nauki o zdrowiu, w dyscyplinie nauki farmaceutyczne (w nawiasach umieszczono semestry, zgodne z programem kształcenia, * oznacza przebieg fakultetu  dostosowany do cyklu kształcenia 2019/2020)

Media w pracy naukowej. Planowanie i budowanie kariery akademickiej (V*)

Sposoby upowszechniania wyników badań na arenie krajowej (V*)

Psychologia kliniczna (VI*)

Edukacja spersonalizowana w dydaktyce medycznej (tutoring, mentoring, coaching) (VI*)

Podstawy przedsiębiorczości akademickiej (VI*)

Sztuczna inteligencja w naukach medycznych (VI*)

Bazy bioinformatyczne w naukach farmaceutycznych (VI*)

Zajęcia fakultatywne  podzielone na programy doktorskie (w nawiasach umieszczono semestry, zgodne z programem kształcenia, * oznacza przebieg fakultetu  dostosowany do cyklu kształcenia 2019/2020)

 

Zajęcia fakultatywne dla programu doktorskiego w dyscyplinie nauki medyczne Zajęcia fakultatywne dla programu doktorskiego w dyscyplinie nauki o zdrowiu Zajęcia fakultatywne dla programu doktorskiego w dyscyplinie nauki farmaceutyczne
Znaczenie biomarkerów w medycynie. Medycyna precyzyjna i personalizowana (V*)

Modele wielowymiarowe w analizie danych (V*)

Organizacja i finansowanie ochrony zdrowia w Polsce (VI*)

Europejskie systemy zdrowotne (VI*)

Interakcje leku z pożywieniem – aspekty kliniczne (VI*)

Zaawansowane metody oceny (VI)

Nowe technologie medyczne a filozofia (VI-VII)

Indywidualne warsztaty z promotorem (I-VIII)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                   

Doctorate for the future