Doktorat wdrożeniowy

 

 

W Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu aktualnie realizowane są 3 doktoraty wdrożeniowe
2 – nauki farmaceutyczne
1 – nauki medyczne

 

Głównym celem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami.

Warunkiem udziału w programie jest przyjęcie do szkoły doktorskiej osoby, która jest albo zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez podmiot, który wyrazi zgodę na jej kształcenie w szkole doktorskiej w ramach programu i zapewni jej opiekuna pomocniczego.

 

 

 IV edycja_nabór 2020

V edycja_nabór 2021

             

Doctorate for the future