Kontakt

   

Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
ul. Łazarza 16, pok. 217, I piętro, 
31-530 Kraków

 

Obsługa administracyjna:

mgr Anna Hałka    e-mail: anna.halka@uj.edu.pl

mgr inż. Anna Rzeszutek-Sosińska e-mail: anna.rzeszutek@uj.edu.pl

mgr Dorota Steg e-mail: dorota.sedelini@uj.edu.pl

Biuro Szkoły:
tel. 12 61 99 730;  12 61 99 729
e-mail: szkola.doktorska@cm-uj.krakow.pl

Doctorate for the future