NAWA STER-scholarship-June 2022

Decyzją komisji z dnia 8 czerwca 2022 roku, pani Farah Islam uzyskując 90 pkt, została zakwalifikowana do programu NAWA-STER-scholarship.

Gratulujemy!

By the decision of the committee on June 8, 2022, Ms. Farah Islam, scoring 90 points, was successfully qualified for the NAWA-STER-scholarship program.

Congratulation!

Doctorate for the future