Biuro Szkoły

Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
ul. Łazarza 16, pok. 217, I piętro,
31-530 Kraków

Biuro Szkoły:
tel. 12 61 99 730; 12 61 99 729

e-mail: szkola.doktorska@cm-uj.krakow.pl

 

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA:
mgr Anna Hałka              e-mail: anna.halka@uj.edu.pl
mgr inż. Anna Rzeszutek-Sosińska  e-mail: anna.rzeszutek@uj.edu.pl
mgr Dorota Steg             e-mail: dorota.sedelini@uj.edu.pl

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek: 9.00-14.00
czwartek: dzień wewnętrzny

Doctorate for the future