Komisja Programowa

Zarządzenie nr 3/2022 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu z dnia 9 marca 2022 roku w sprawie: odwołania i powołania członków Komisji Programowej 

Nowy skład Komisji Programowej:

dr hab. med. Jarosław Baran, prof. UJ – nauki medyczne

dr hab. med. Małgorzata Wójcik – nauki medyczne

prof. dr hab. Grażyna Bochenek – kierownik programu nauki medyczne

dr Magdalena Mijas – nauki o zdrowiu

dr hab. Anna Leja-Szpak – nauki o zdrowiu

dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ – kierownik programu nauki o zdrowiu

dr hab. inż. Paweł Zagrodzki, prof. UJ – nauki farmaceutyczne

prof. dr hab. Jadwiga Handzlik – nauki farmaceutyczne

prof. dr hab. Kinga Sałat – kierownik programu nauki farmaceutyczne

lek. Michał Kania – przedstawiciel doktorantów nauki medyczne

mgr Mateusz Kubarek – przedstawiciel doktorantów nauki o zdrowiu

mgr Emilia Sługocka – przedstawicielka doktorantów nauki farmaceutyczne

 

Skład Komisji Programowej 2019-2023

 

Doctorate for the future