Akty prawne

       Akty zewnętrzne:

      Akty wewnętrzne:

         – Załącznik do uchwały nr 15/II/2024 Senatu UJ z dnia 28 lutego 2024 r.

          –  Załącznik nr 1 do uchwały nr 14/II/2024 Senatu UJ z dnia 28 lutego 2024 roku

         –   Załącznik nr 2 do uchwały nr 14/II/2024 Senatu UJ z dnia 28 lutego 2024 roku

       Rekomendacje:

 

 

Archiwum:

         2022/2023

          2021/2022

        2020/2021

         2019/2020

 

Doctorate for the future