Aktualności


Relacja z XIV Konferencji Doktorantów UJ CM

W dniu 8 czerwca 2024 roku odbyła się XIV Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Wydarzenie to zgromadziło młodych naukowców z różnych dziedzin medycyny, którzy mieli okazję zaprezentować wyniki swoich najnowszych badań i innowacyjnych projektów. Konferencja miała na celu nie tylko prezentację osiągnięć naukowych, ale również integrację środowiska akademickiego i wymianę doświadczeń. Wydarzenie podzielono na dwie główne sesje: kliniczną i niekliniczną. W sesji klinicznej, skupiającej się na bezpośrednich zastosowaniach […]

Rezydentura – zgłoszenia

Szanowni Państwo,   w związku ze zbliżającym się terminem przekazania danych do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie dotyczących listy lekarzy wnioskujących o rezydenturę, uprzejmie prosimy o przysłanie swoich zgłoszeń z danymi: Imię i Nazwisko Lekarza PWZ Dziedzina szkolenia specjalizacyjnego       4. Nazwa Oddziału/Kliniki Szpitala odbywania doktoratu.     Na informację zwrotną czekamy do dnia 6 czerwca 2024 r, ponieważ lista musi zostać przygotowana […]

Składania przez doktorantów oświadczeń upoważniających UJ do wykazania na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej patentów przyznanych innym podmiotom niż Uniwersytet Jagielloński, których autorami lub współautorami wynalazków, na które patenty zostały przyznane są doktoranci szkoły doktorskiej.

Szanowni Państwo Prosimy o zapoznanie się z pismem Prorektora UJ ds. badań naukowych – prof. dr. hab. Piotra Kuśtrowskiego w sprawie składania przez doktorantów oświadczeń upoważniających UJ do wykazania na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej patentów przyznanych innym podmiotom niż Uniwersytet Jagielloński, których autorami lub współautorami wynalazków, na które patenty zostały przyznane są doktoranci szkoły doktorskiej. pismo nr 1027.613.2.2024 ewaluacja oświadczenia patenty zał. 1 wzór oświadczenia wersja w j.polskim zał. 2 […]

Spotkanie dotyczące: rozpoczęcia doktoratu z nauk medycznych, nauk farmaceutycznych lub nauk o zdrowiu – zaproszenie

Szanowni Państwo, Zapraszamy zainteresowanych rozpoczęciem doktoratu z nauk medycznych, nauk farmaceutycznych lub nauk o zdrowiu na spotkanie informacyjne dotyczące rekrutacji i kształceniu w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu CM UJ w Krakowie. Spotkanie przeznaczone jest również dla obecnych doktorantów – będziemy mówić m.in. o warunkach oceny śródokresowej. Spotkanie obędzie się on-line na platformie Teams w dniu 14 maja 2024r (wtorek). o godzinie 17:00, a poprowadzi je mgr Natalia Segiet, doktorantka […]

Konkurs:  Centrum Transferu Technologii CITTRU, w którym można uzyskać dofinansowanie na działania ukierunkowane na tworzenie innowacji oraz na komercjalizację wyników badań naukowych.

Konkurs:  Centrum Transferu Technologii CITTRU, w którym można uzyskać dofinansowanie na działania ukierunkowane na tworzenie innowacji oraz na komercjalizację wyników badań naukowych. Kierownikiem wniosku konkursowego może być pracownik UJ/UJ CM a także doktorant lub student, który uzyska pozytywną rekomendację swojego opiekuna naukowego i zgodę Kierownika Jednostki, tj. Dziekana wydziału lub Kierownika jednostki pozawydziałowej, jednostki międzywydziałowej, jednostki międzyuczelnianej lub jednostki wspólnej, z której pochodzi. Termin składania wniosków: 17 czerwca […]Doctorate for the future