Visibility and Mobility Module

Visibility and Mobility Module 2024

Regulamin V & M 2024

Załącznik nr 1 V&M 2024

Załącznik nr 2 RODO

Załącznik nr 3 V M

Załącznik nr 4 wniosek V M 2024

Terminy naboru w konkursie: 20.05.2024 – 30.11.2024

Co zrobić po przyznaniu finansowania Visibility and Mobility Module – wytyczne 

 

Visibility and Mobility Module 2023

Ogłoszenie wyników konkursu Visibility& Mobility Module 20.12.2023 z uzupełnieniem

Ogłoszenie wyników konkursu Visibility&Mobility Module 15.10.2023.

Ogłoszenie wyników konkursu Visibility&Mobility Module 15.09.2023

Konkurs Visibility and Mobility Module – 2023

Terminy naboru w konkursie: 18.08.2023 – 30.11.2023 , Nabór w konkursie został przedłużony do dnia 15.12.2023 – wyjazdy konferencyjne mogą odbyć się do maja 2024r

Nabór w konkursie odbywa się w strefa ID UJ.

Regulamin V & M 2023

Załącznik nr 1 do regulaminu V&M 2023

Załącznik nr 2 RODO 2023

Załącznik nr 3 Prawa i obowiązki 2023

Załącznik nr 4 wniosek V & M 2023

Ważne:

Przy aplikowaniu o finansowanie publikacji zagranicznej uprzejmie proszę o doliczenie do kosztu publikacji stawki 23% VAT.

Na podstawie art. 28b ustawy o VAT. – miejscem świadczenia usług na rzecz podatników jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Zgodnie z przepisem Uczelnia musi odprowadzić podatek od publikacji 

Obsługa administracyjna konkursu: mgr Dorota Steg

—————————————————————————————————

Konkurs Visibility and Mobility Modul – 2022 – oraz przedłużenie edycji

 

Ogłoszenie wyników konkursu Visibility and Mobility Module 11.05.2023

Ogłoszenie wyników konkursu Visibility and Mobility Module 17.04.2023

Ogłoszenie wyników konkursu Visibility and Mobility Module 17.03.2023

Ogłoszenie wyników konkursu Visibility and Mobility Module 7.03.2023

Ogłoszenie wyników konkursu Visibility and Mobility Module 21.02.2023

Ogłoszenie wyników  konkursu Visibility and Mobility Module 17.01.2023

Ogłoszenie wyników konkursu Visibility and Mobility Module 15.01.2023

Ogłoszenie wyników konkursu Visibility and Mobility Module 15.12.2022

Ogłoszenie wyników konkursu Visibility and Mobility Module 15.11.2022

Ogłoszenie wyników konkursu Visibility and Mobility Module 15.10.2022

Ogłoszenie wyników konkursu Visibility and Mobility Module 15.09.2022

Ogłoszenie wyników konkursu Visibility and Mobility Module 15.07.2022

Regulamin

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załacznik nr 4 wniosek prosimy o załączenie dokumentu w formacie pdf w strefaid.uj.edu.pl

Regulations

Annex no 1

Annex no 2

Annex no 3

Annex no 4 proposal , please attached as pdf document in strefaid.uj.edu.pl

 

Doctorate for the future