Nagroda dla Najlepszego Doktoranta

Szanowni Państwo,

Na posiedzeniu w dniu 1.12.2023 roku Kapituła przyznała następujące nagrody za rok 2022/2023:

Pani Kindze Czarnocie – Łydce – nagrodę I stopnia 13 000 zł za osiągnięcia naukowe

     

Sylwetka doktorantki – opis osiągnięć

 

Pani Sarze Motyce – nagrodę II stopnia 10  000 zł za osiągniecia naukowe

Sylwetka doktorantki – opis: osiągnięć

 

Pani Katarzynie Klaś – nagrodę III stopnia 7 000 zł za osiągniecia naukowo-organizacyjne.

Sylwetka doktorantki – opis: osiągnięć

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

Regulacje:

Zarządzenie nr 4 2023 Dyrektora Szkoły Doktorskiej – Regulamin Nagrody dla Najlepszego Doktoranta

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Proszę pamiętać o złożeniu dokumentacji w wersji papierowej (w biurze Szkoły Doktorskiej) i elektronicznej (na adres mailowy Szkoły Doktorskiej).

 

Doctorate for the future