O nas

Rada szkoły
Administracja szkoły
Akty prawne
Kontakt
 

20 lutego w auli Collegium Novum UJ uroczyście wręczono powołania na dyrektorów i członków rad czterech szkół doktorskich UJ, w tym Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu.

Dyrektorem szkoły została prof. Magdalena Strus, kierownik Zakładu Bakteriologii, Ekologii Drobnoustrojów i Parazytologii i Pracowni Ekologii Drobnoustrojów. W skład Rady weszli: z Wydziału Lekarskiego – prof. Beata Kuśnierz-Cabala, prof. Katarzyna Stolarz-Skrzypek, dr hab. Aleksandra Gilis-Januszewska; z Wydziału Farmaceutycznego – dr hab. Krzysztof Kamiński, dr hab. Bożena Muszyńska, prof. UJ, dr hab. Kinga Sałat, prof. UJ; z Wydziału Nauk o Zdrowiu – prof. Grażyna Jasieńska, prof. Marta Makara-Studzińska, dr hab. Izabela Herman-Sucharska, a także przedstawiciele Towarzystwa Doktorantów: lek. Mikołaj Maga oraz mgr Piotr Piszczek.
Kadencja dyrektorów będzie trwała 4 lata – do 15 lutego 2023 roku, a członków rad doktorskich – 3 lata.

 

 

– Kształcenie doktorantów to jeden z najważniejszych elementów działalności uczelni, a sami doktoranci, czyli nasi następcy, to przyszłość uniwersytetu – mówił rektor UJ prof. Wojciech Nowak. Zaznaczył także, że szkoły doktorskie to nowa forma działalności polskich szkół wyższych, ale istniejące na świecie instytucje takiego typu świetnie funkcjonują i stanowią dobry wzór do naśladowania. Rektor podkreślił także, że choć w świetle ustawy to on powołuje do życia zarówno samą szkołę, jak i jej dyrektora i radę, to przy podejmowaniu tej decyzji zdał się całkowicie na zdanie dziekanów, co jest wyrazem jego całkowitego zaufania do nich.

Nowe instytucje powstały zgodnie z wymogami reformy szkolnictwa wyższego wprowadzanej przepisami nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawy 2.0.

 

Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2019 roku w sprawie powołania dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Zarządzenie nr 19 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2019 roku w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

 

Doctorate for the future