Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Szanowni Państwo, Informujemy o certyfikacie  potwierdzającym ubezpieczenie  OC na okres 21.09.2023 – 20.09.2024. certyfikat  ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ogólnej

certyfikat

Ubezpieczeni są studenci i pracownicy dydaktyczni Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum podczas zajęć dydaktycznych i praktyk zawodowych realizowanych zgodnie z programem studiów na terenie uczelni, jak i poza nią.

Czas ochrony obejmuje zajęcia dydaktyczne i praktyki zawodowe realizowane zgodnie z programem studiów oraz w drodze „do i z”, niezależnie od miejsca ich odbywania.

Szczegóły ubezpieczenia są dostępne na stronie:

https://www.cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/ubezpieczenie/

 

Doctorate for the future