Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości w UJ

Program „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” jest strategią realizowaną przez Uniwersytet Jagielloński w celu zwiększenia rozpoznawalności uniwersytetu na arenie międzynarodowej. Działania, które będą miały największe znaczenie podczas dążeń UJ do osiągnięcia statusu zrównoważonego uniwersytetu badawczego to między innymi wzmocnienie takich obszarów, jak: partnerstwo międzynarodowe, granty badawcze, innowacyjne badania i kształcenie, odpowiedzialność społeczna, globalizacja nauki, a także transfer wiedzy i technologii.
Na podstawie analizy SWOT, określającej potencjał rozwoju badawczego UJ, udało się wyłonić 7 Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB-ów), w obrębie których uniwersytet prowadzić będzie zintensyfikowaną działalność naukową:
Heritage
FutureSoc
BioS
qLife
SciMat
DigiWorld
Anthropocene

 Szczegółowe informacje nt. Programu IDUB znajdują się na specjalnie dedykowanej inicjatywie stronie 

Doctorate for the future