2022/2023

Komunikat nr 2 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie: ogłoszenia naboru tematów badawczych do rekrutacji do programów doktorskich w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu na rok akademicki 2022/2023

Zarządzenie nr 6/2022 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie: zasad zgłaszania tematów badawczych do rekrutacji do programów doktorskich w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu na rok akademicki 2022/2023

Zasady zgłaszania tematów badawczych do rekrutacji do programów doktorskich w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu na rok akademicki 2022/2023

Formularz zgłoszenia tematu badawczego przez osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora do programu doktorskiego w dyscyplinie nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu  

OŚWIADCZENIE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ TEMAT BADAWCZY o zapewnieniu finansowania projektu badawczego

OŚWIADCZENIE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ TEMAT BADAWCZY dla tematów badawczych nie wymagających finansowania

 

We recommend  you check the Rules for submitting research topics 2022/2023

How to submit a research topic?

step 1- fill in the form and the appropriate document

Research topic submission form

Statement for research topics requiring funding

Statement for research topics not requiring funding

step 2 -send electronically a scan of the completed and signed forms by April 30, 2022

research topic submitted in medical science discipline: rekrutacja.nmedyczne@cm-uj.krakow.pl

research topic submitted in pharmaceutical sciences: rekrutacja.nfarmaceutyczne@cm-uj.krakow.pl

research topic submitted in health sciences: rekrutacja.nozdrowiu@cm-uj.krakow.pl

 

Please include the name of the proposed research topic in the title of the e-mail

Doctorate for the future