V edycja_nabór 2021

REKRUTACJA DO PROGRAMU „DOKTORAT WDROŻENIOWY” 2021/2022 

Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu rozpoczyna nabór  formularzy zgłoszenia tematu do realizacji w ramach programu Doktorat Wdrożeniowy V edycja

Warunkiem udziału w programie jest przesłanie do 17 maja 2021 na adres biura Szkoły szkola.doktorska@cm-uj.krakow.pl formularzy zgłaszania tematów projektów do realizacji w ramach programu Doktorat Wdrożeniowy V edycja 2021 przez pracownika naukowego będącego przyszłym promotorem kandydata na doktoranta Szkoły Doktorskiej NMiNoZ oraz informacji o podmiocie współpracującym.

Zachęcamy do zgłaszania chęci udziału w programie poprzez zgłoszenie formularza jak w załączeniu: zglaszanie tematow doktoratow wdrozeniowych V edycja 2021

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

  • Do dnia 17 maja 2021 r. przyszły promotor kandydata przesyła zgłoszenie tematu do uczestniczenia w programie „Doktorat wdrożeniowy”, według ustalonego wzoru (formularz zgłoszenia tematu badawczego), do SDNMiNoZ szkola.doktorska@cm-uj.krakow.pl
  • Do dnia 31 maja 2021 r. złożenie do MEiN przez SDNMiNoZ (kierownika programu – dr hab. Krzysztofa Kamińskiego, prof. UJ) I części wniosku w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”, opracowanego na podstawie informacji uzyskanych od promotorów (na podstawie przesłanych formularzy)
  • Ogłoszenie przez Ministerstwo wyników oceny I części wniosku
  • Po ogłoszeniu przez Ministerstwo wyników oceny I części wniosku kandydaci, których tematyki badawcze zostały zaakceptowane w I części wniosku w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”, składają wymagane postępowaniem rekrutacyjnym dokumenty do Szkoły Doktorskiej UJCM.
  • Kandydaci uzupełniają i dostarczają informacje niezbędne do przygotowania II części wniosku w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” i do dnia 20 września 2021 r. SDNMiNoZ składa II cz. wniosku

ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE

KONTAKT:

dr hab. Krzysztof Kamiński, prof. UJ – kierownik programu Doktorat Wdrożeniowy (IV edycja i V edycja), email: k.kaminski@uj.edu.pl

Dział Nauki CM UJ: mgr Konrad Kuliński, tel.: 12 37 04 385, konrad.kulinski@uj.edu.pl

Biuro SDNMiNoZ: Barbara Chmielowska, barbara.chmielowska@uj.edu.pl

 

DOKUMENTACJA KONKURSOWA V EDYCJI PROGRAMU DOKTORAT WDROŻENIOWY

 

Doctorate for the future