POB qLife

Priorytetowy Obszar Badawczy (POB) zatytułowany „Jakość badań dla jakości życia” (ang. Better research for better quality of life, qLife) utworzony został przez trzy jednostki UJ CM aktywnie działające w obszarach nauk medycznych, nauk farmaceutycznych oraz nauk o zdrowiu: Wydział Lekarski, Wydział Farmaceutyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu oraz Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET).

Zakres tematyczny działań w ramach qLife obejmuje:

choroby społeczne i cywilizacyjne (ośrodkowego układu nerwowego, układu krążenia, metaboliczne, problemy kardiometaboliczne, neuroendokrynologiczne, kardioonkologiczne),

zdrowie reprodukcyjne,

medycynę regeneracyjną

  Informacje o POB qLife, konkursach znajdują się na stronie specjalnie dedykowanej programowi.

Doctorate for the future