Prezentacje

  • Spotkania z Przewodniczącymi Rad Dyscyplin w dniach 15 i 17 grudnia 2020 r.
  1. Zasady nadawania stopnia doktora – Rada Dyscypliny Nauki medyczne UJ
  2. Zasady nadawania stopnia doktora – Rada Dyscypliny Nauki farmaceutyczne UJ
  3. Zasady nadawania stopnia doktora – Rada Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ

       Prezentacja prof. dr hab. Grażyna Bochenek – Kierownika programu doktorskiego nauki medyczne

       Prezentacja prof. dr hab. Kingi Sałat  – Kierownika programu doktorskiego nauki farmaceutyczne

       Prezentacja dr hab. Christopha Sowady – Kierownika programu doktorskiego nauki o zdrowiu

       Prezentacja p. prof. dr hab. Katarzyny Stolarz-Skrzypek – Przewodniczącej Rady Szkoły

       Prezentacja p. prof. dr hab. Magdaleny Strus – Dyrektora Szkoły Doktorskiej

 

  •  Spotkanie w dniu 20.01.2020 r. z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA)

    1. Program dla doktorantów i naukowców

    2. Programy wspierające proces umiędzynarodowienia polskich uczelni i jednostek naukowych 

  • Spotkanie organizacyjne Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu 7.10.2019 r.

    ( prezentacje: prof. dr hab. Magdalena Strus, prof. dr hab. Katarzyna Stolarz-Skrzypek)

  • Materiały ze spotkania Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu w dniu 28 maja 2019 r.

     ( Prezentacja 1    Prezentacja 2 )

 

 

Doctorate for the future

Wielkość fontu
Kontrast