Komunikaty


Komunikat nr 1 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu w sprawie uruchomienia naboru w specjalnym trybie konkursowym do Interdyscyplinarnego programu doktorskiego

Komunikat nr 1 POB qLIFE

Komunikat nr 17 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu z dnia 10 października 2022 roku w sprawie: zawieszenia przyjmowania wniosków o refundację wyjazdu konferencyjnego zagranicznego ze środków Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Komunikat nr 17 w sprawie: zawieszenia przyjmowania wniosków o refundację wyjazdu konferencyjnego zagranicznego ze środków Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Szkoła Doktorska – stawki 2022-2023 ( godziny ponadwymiarowe/umowy cywilno-prawne/spotkania w ramach naukowych dni doktoranta

Szkoła Doktorska stawki na rok 2022 2023, godziny ponadwymiarowe

Komunikat nr 15 w sprawie: uruchomienia naboru w specjalnym trybie konkursowym do interdyscyplinarnego programu doktorskiego Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Komunikat nr 15 POB qLIFE w sprawie uruchomienia naboru w specjalnym trybie konkursowym do interdyscyplinarnego programu doktorskiego

Komunikat nr 14 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu z dnia 14 września 2022 w sprawie: obowiązku informacyjnego i promocyjnego w ramach programu Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Komunikat nr 14 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu z dnia 14 września 2022 w sprawie: obowiązku informacyjnego i promocyjnego w ramach programu Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. Komunikat nr 14  Doctorate for the future