Komunikaty


Komunikat nr 8 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu z dni 15 maja 2024 roku

Szanowni Państwo, Zachęcamy do zapoznania się z Komunikatem nr 8 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu z dnia 15 maja 2024 roku w sprawie; rekomendacji w zakresie wypełniania wymagania znajomości nowożytnego języka obcego koniecznego  do wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora przez doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu. […]

Komunikat nr 6 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu z 26 marca 2024 roku w sprawie: uruchomienia naboru w specjalnym trybie konkursowym do programu doktorskiego w dyscyplinie nauki farmaceutyczne Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Komunikat nr 6 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu z 26 marca 2024 roku w sprawie uruchomienia naboru w specjalnym trybie konkursowym do programu doktorskiego w dyscyplinie nauki farmaceutyczne Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu  

Komunikat nr 5 Dyrektora Szkoły Doktorskiej w sprawie udziału wolnych słuchaczy w zajęciach prowadzonych w ramach programów kształcenia dla doktorantów Szkoły Doktorskiej

Szanowni Państwo, Zachęcamy do zapoznania się z Komunikatem nr 5 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu z dnia 6 marca 2024 roku w sprawie: udziału wolnych słuchaczy w zajęciach prowadzonych w ramach programów kształcenia dla doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Komunikat nr 5

Komunikat nr 3 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu z dnia 7 lutego 2024 roku w sprawie: ustalenia wzorów formularzy Indywidualnego Planu Badawczego oraz sprawozdania rocznego z realizacji Indywidualnego Planu Badawczego

Szanowni Państwo, Zachęcamy do zapoznania się z Komunikatem nr 3 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu z dnia 7 lutego 2024 roku w sprawie: ustalenia wzorów formularzy Indywidualnego Planu Badawczego oraz sprawozdania rocznego z realizacji Indywidualnego Planu Badawczego Komunikat nr 3 Dyrektora z dnia 7.02.2024

Komunikat nr 2 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu z dnia 7 lutego 2024 roku w sprawie: zaleceń co do obiegu dokumentów związanych ze złożeniem Indywidualnego Planu Badawczego (IPB)

Szanowni Państwo, Zachęcamy do zapoznania się z Komunikatem nr 2 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu z dnia 7 lutego 2024 roku w sprawie: zaleceń co do obiegu dokumentów związanych ze złożeniem Indywidualnego Planu Badawczego (IPB). Komunikat Dyrektora nr 2 z dnia 7 lutego 2024Doctorate for the future