Praktyka zawodowa

 

Praktyka zawodowa – zasady zaliczenia przedmiotu II, III rok kształcenia w roku 2023/2024

Karta zaliczenia przedmiotu: praktyka zawodowa w zakresie dydaktyki medycznej 

W cyklu kształcenia od naboru 2023/2024 praktyki zawodowe są przypisane do II i III roku kształcenia, w wymiarze 30 godzin rocznie.

Nie jest możliwe realizowanie praktyk w I roku kształcenia.

Doctorate for the future