NARODOWE CENTRUM NAUKI

Nabór w specjalnym trybie konkursowym do programu doktorskiego w dyscyplinie nauk o zdrowiu do Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu w celu rekrutacji doktoranta w ramach realizacji projektu pt. „Kompetencje zdrowotne a odporność na zdrowotny denializm i dezinformację”, nr 2021/41/B/HS6/02131 (dalej: „Projekt”) – Komunikat nr 8

Typy konkursów

Planowany harmonogram konkursów w 2020 roku

Doctorate for the future