Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa realizuje założenia „Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą” poprzez stworzenie możliwości młodzieży polskiego pochodzenia odbycia studiów w Polsce oraz poprawy znajomości języka polskiego i poziomu kwalifikacji w środowiskach polonijnych.

W ramach programu kandydaci podejmujący kształcenie w szkole doktorskiej w uczelniach podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskują możliwość otrzymania comiesięcznego stypendium Dyrektora NAWA,  pokrywającego koszty „stypendium doktoranckiego” w rozumieniu art. 209 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

O uczestnictwo w programie mogą ubiegać się osoby polskiego pochodzenia spełniające kryteria określone Regulaminem konkursu. Ostateczną decyzję o przyjęciu wnioskodawców do szkoły doktorskiej podejmuje uczelnia.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-im-gen-andersa/studia-iii-stopnia/ogloszenie

Termin składania wniosków do NAWA upływa 30 sierpnia 2019 r. o godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego (czas lokalny dla Warszawy) wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym NAWA, dostępnym za pośrednictwem strony internetowej  www.nawa.gov.pl.

 


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast