Komunikat nr 7 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu z 10 czerwca 2021 roku w sprawie: uruchomienia naboru w specjalnym trybie konkursowym do programu doktorskiego w dyscyplinie nauki medyczne Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

SDNMiNoZ ogłasza nabór w specjalnym trybie konkursowym do interdyscyplinarnego programu doktorskiego w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu (Interdisciplinary PhD Programme in Medical and Health Sciences) prowadzonego w języku angielskim, w celu rekrutacji doktoranta w ramach realizacji projektu pt. ” Wzajemne oddziaływanie jelitowych układów dopaminergicznego i renina- angiotensyna w regulacji przepuszczalności nabłonka jelitowego – szlaki metaboliczne i implikacje farmakologiczne”, nr projektu PSP U1C/P04/NO/01.02 (dalej: „Projekt”).

Komunikat nr 7 specjalny tryb konkursowy


Powrót


Doctorate for the future