Bezpłatne szkolenia online dla doktorantów – Projekt Krajowej Reprezentacji Doktorantów pt.: „Pełnoprawni w nauce”

Szanowni Państwo, 

w imieniu Zespołu ds. szkoleń projektu „Pełnoprawni w Nauce”, finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, pragnę zaprosić wszystkich Doktorantów i wszystkie Doktorantki kształcących/kształcące się w Szkołach Doktorskich na organizowane bezpłatne szkolenia online. 

Cykl praktycznych szkoleń online został zadedykowany przedstawicielom społeczności doktoranckiej, a także osobom z niepełnosprawnościami z udziałem tłumacza języka migowego i osobom nie władającym językiem polskim. Osoby biorące udział w szkoleniach mogą otrzymać zaświadczenia potwierdzające ten fakt, które można wykazać w sprawozdaniach rocznych. Każdy wariant szkolenia prowadzony jest w trzech terminach. Można zapisać się na więcej niż jedno szkolenie spośród poniższych. Zainteresowane osoby mogą dowolnie wybrać preferowaną datę wybranego przez siebie szkolenia poprzez poniższe formularze. Link do szkolenia zostanie wysłany przed jego rozpoczęciem. Szkolenia odbywać się będą na platformie MS TEAMS. 

Celem realizacji projektu Krajowej Reprezentacji Doktorantów pt.: „Pełnoprawni w nauce” jest doprowadzenie do poprawy sytuacji doktorantów i doktorantek z niepełnosprawnościami oraz doktorantów i doktorantek zagranicznych w zakresie poszanowania ich prawa do nauki oraz prawa do aktywizacji w życiu środowiska akademickiego poprzez:

• wzrost świadomości społecznej w zakresie problemów z jakimi zmagają się wyżej wymienione grupy środowisku akademickim;
• wzrost poziomu aktywizacji społeczności doktoranckiej z niepełnosprawnościami oraz doktorantów i doktorantek zagranicznych w działalność samorządową;
• zapewnienie w regulaminach samorządów doktoranckich i regulaminach szkół doktorskich form wsparcia dla doktorantów i doktorantek z niepełnosprawnościami;
• doprowadzenie do przetłumaczenia regulaminów samorządów doktoranckich i regulaminów szkół doktorskich na język angielski.

Tematy szkoleń i linki do formularzy zgłoszeniowych: 
1. SZKOLENIE PRAKTYCZNE DLA PRZEDSTAWICIELI SPOŁECZNOŚCI DOKTORANCKIEJ
Zapisy na szkolenie w formularzu: https://forms.gle/iMhLjfe1D58Jr5Tm7

2. SZKOLENIE Z UDZIAŁEM TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO SKIEROWANE DO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ORAZ DO ZAINTERESOWANYCH PRZEDSTAWICIELI SPOŁECZNOŚCI DOKTORANCKIEJ
Zapisy na szkolenie w formularzu: https://forms.gle/uvzyNfvhjv9bCwjy7

3. TRAINING FOR FOREIGN DOCTORAL STUDENTS 
Registration and more info about training in the form: https://forms.gle/caAEw5NKpo5qtRmf8

Szkolenia rozpoczynają się od poniedziałku 16.10. i będą prowadzone w godzinach popołudniowych. W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o niezwłoczne przekazanie niniejszej wiadomości do wszystkich doktorantów kształcących się w Państwa Szkole Doktorskiej. 

Łączę wyrazy szacunku

Dominika Kurda

Członek Zespołu ds. szkoleń Pełnoprawni w Nauce


Powrót


Doctorate for the future