Indywidualny Plan Badawczy

TERMINY SKŁADANIA IPB:

  • I termin: 31.03.2023
  • II termin: 2.05.2023
  • III termin: 1.09.2023

     Instrukcja obiegu dokumentacji oraz formularz IPB obowiązujący w roku 2023

     IPB instrukcja obiegu dokumentów 2023

     IPB formularz 2023

Doctorate for the future