Komunikat nr 6 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu z 10 czerwca 2021 rokuw sprawie: uruchomienia naboru w specjalnym trybie konkursowym do programu doktorskiego w dyscyplinie nauki medyczne Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Komunikat nr 6 specjalny tryb konkursowy prof. Błyszczuk


Powrót


Doctorate for the future