Szkoła Letnia_8-10 październik 2021_HARMONOGRAM

V edycja_nabór 2021

IV edycja_nabór 2020

V edycja_nabór 2021

IV edycja_nabór 2020

Jagiellonian University Medical College

Wykład JCET pt. „Microcavity Supported Lipid Bilayers: Versatile microfluidic models for Biophysical studies of membrane proteins and lipids.”

Zapraszamy na wykład JCET pt. „Microcavity Supported Lipid Bilayers: Versatile microfluidic models for Biophysical studies of membrane proteins and lipids.”, który wygłosi Prof. Tia E. Keyes  (School of Chemical Sciences, Dublin City University, Ireland). Wykład odbędzie się w czwartek 30 stycznia 2020 r. o godz. 9.00, w Sali Ateńskiej w budynku A Parku Life Science (ul. Bobrzyńskiego 14). Wykład 30.01.2020 – Prof. Tia E. Keyes Wykład 30.01.2020

Wykład JCET pt. „Microcavity Supported Lipid Bilayers: Versatile microfluidic models for Biophysical studies of membrane proteins and lipids.”

Zapraszamy na wykład JCET pt. „Microcavity Supported Lipid Bilayers: Versatile microfluidic models for Biophysical studies of membrane proteins and lipids.”, który wygłosi Prof. Tia E. Keyes  (School of Chemical Sciences, Dublin City University, Ireland). Wykład odbędzie się w czwartek 30 stycznia 2020 r. o godz. 9.00, w Sali Ateńskiej w budynku A Parku Life Science (ul. Bobrzyńskiego 14).

Doctorate for the future